Responsible Hospitality

I Bellagroup arbejder vi ud fra begrebet Responsible Hospitality. Det betyder, at vi - udover at levere den bedste service til vores gæster og kunder - tager ansvar for forretningens påvirkning på miljø og samfund og bestræber os på at have en positiv indvirkning på vores omgivelser.

Drivkraften i vores forretning

Vi bestræber os på at være den førende hospitality-virksomhed i Danmark. Det gør vi ved at fokusere på det, der er vigtigst - hosting moments that matter. Dette er drivkraften i vores forretning og afspejles i alt hvad vi gør, herunder at udnytte vores potentiale til at påvirke vores omgivelser positivt.

Vi har derfor defineret bæredygtige fokusområder og iværksat konkrete initiativer indenfor hvert område.

Bæredygtig luksus-chokolade i allerbedste kvalitet

Det kunne vise sig at være en rigtig god historie at spise chokolade i allerbedste kvalitet, og selvom prisen i gennemsnit er 2,5 gange prisen på verdensmarkedet, er der mening med galskaben. En positiv sideeffekt er nemlig, at man hjælper mange og gode bæredygtighedsprojekter rundt om på kloden.

Hvad og hvem er Original Beans?
Virksomheden har eksisteret siden 2008 og arbejder for at bevare regnskov og gamle, sjældne kakaosorter gennem produktion af luksuriøs chokolade i samarbejde med lokale og småbønder verden over.

Original Beans arbejder støtter bl.a. bevarelsen af sjældne kakaosorter, beskyttelse af truede dyrearter, forbedring af bøndernes levevilkår, opbygge en af verdens første klimapositive forsyningskæder og innovativ komposterbar emballage. Dyrkning af skov-kakao er et bæredygtigt og grønt alternativ til mere destruktiv landbrugspraksis som f.eks. palmeolie.

Bellagroup har valgt 5 chokoladetyper: 
Virunga (Congo), Piura Porcelana (Peru), Esmeraldas (Ecuador), Femmes de Virunga (Congo) og Edel Weiss (Dominikanske Republik). Alle valgte chokolader sælges til nogle af verdens allerbedste restauranter, og bag hver chokolade er et udviklingsprojekt.

Læs mere om Original Beans

Bæredygtigt dyrket højkvalitetskaffe

Et vigtigt element i vores arbejde med Responsible Hospitality er den konstante jagt efter nye bæredygtige kvalitetsprodukter til vores gæster.

Kaffe er et meget centralt produkt i alle vores virksomheder og vigtig for de fleste gæster og kunder. I vores søgen efter en ny og bedre kaffe blev vi for nogle år tilbage introduceret til Orang Utan Coffee og det spændende Orang Utan Coffee Project.

Og kaffen er ikke bare af høj kvalitet. Den produceres i Sumatra under økologvenlige forhold, der sikrer, at regnskoven ikke tager skade. Kaffeproduktionen støtter også den udryddelsestruede orangutang, der har hjemme i regnskovens trækroner. 

Læs hele historien her

Madspildsinitiativer

God mad skal ikke gå til spilde! I hele Bellagroup har vi et stort og konstant øget fokus på at reducere madspild igennem hele processen fra indkøb til planlægning af menuer og donering af overskudsmad, hvor vi bl.a. samarbejder med Stop Spild Lokalt og Det Runde bord.

Som et eksempel på, hvordan vi sikrer at mindst mulig mad går til spilde i forbindelse med vores events, benytter vi Treatbox. En alternativ doggybag, der tillader gæsterne at få resten af deres måltid med hjem, når de har spist hos os.

Produktionsprocessen bag Treatbox er CO2-neutral, og boksen er 100% biologisk nedbrydelig. Den indeholder altså hverken de samme kemikalier eller hormonforstyrrende stoffer som plastik- og folieemballage. Med Treatbox håber vi at kunne mindske madspild markant og gøre noget godt for miljøet, samtidig med at vi gør det nemt for gæsterne at tage overskydende mad med hjem.

En bæredygtig leverandørkæde

Bæredygtighed og høj kvalitet fra vores leverandører

Vi arbejder løbende på at øge gennemsigtighed, reducere miljøeffekter, samt på at udnytte hver mulighed til at påvirke vores omgivelser positivt. Det gør vi blandt andet gennem vores nøje udvalgte leverandører. Vi indgår derfor i tæt samarbejde med vores leverandører, så vi kan skabe produkter, der lever op til vores forventninger og kvalitetsstandarder. 

Vi tror på dialog med vores leverandørpartnere, men forventer også, at de efterlever vores Supplier Code of Conduct. Et adfærdskodeks baseret på internationale standarder, der omhandler menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøpraksis, antikorruption og andre industristandarder. Det gør vi, fordi at vi som en stor virksomhed, kan bruge vores indflydelse til at skabe ringe i vandet hvad angår bæredygtighed, hvilket kan være med til at påvirke hele værdikæden positivt. 

 

Honning fra Bybi

Bella Center Copenhagen er vært for mange typer gæster. I den mere kuriøse ende hører de flere hundrede tusinde honningbier, der hver sommer holder til på vores omkringliggende grønne områder. I Danmark er arten desværre truet på grund af den udbredte brug af pesticider, men vi bestræber os på at skabe de helt rette kår for bierne, hvilket til gengæld er med til gøre København både grønnere og smukkere. 

Bierne passes af Bybi, der blandt andet rekrutterer biavlere blandt tilkommende flygtninge, langtidsledige og hjemløse.

Vores lokale bier producerer op til 50 kg honning per bikube. Og den lækre honning serverer vi blandt andet i form af lækre kager til vores gæster.

Se mere om Bybi

Mad med omtanke

Et omdrejningspunkt for vores forretningsaktiviteter
Indkøb inden for ’Food & Beverage’ er et centralt omdrejningspunkt for vores forretningsaktiviteter. Bæredygtighed, pris og kvalitet er nøgleord i denne sammenhæng, når det er muligt foretrækker vi derfor at engagere os direkte med leverandører ved f.eks. at besøge deres produktionssted og samarbejde med eksperter for at sikre ’best pratice’ i samtlige aspekter af produktionen.

Når det kommer til bæredygtighed i forbindelse med kød- og mejeriprodukter, er dyrevelfærd en væsentlig grundsten. Vi prioriterer derfor at indkøbe kød fra leverandører, der tager hensyn til dyrenes behov og sætter dyrevelfærd højt.

Såfremt at det er muligt støtter vi vores leverandørvalg med følgende retningslinjer for bæredygtigt indkøb:

Lokalt
Indkøb i lokalområdet stimulerer vores lokale økonomi. Det betyder at vores varer er friske og transporten kort, hvilket er med til at reducere vores klimapåvirkning.

Sæsonens varer
Varer, der er i sæson, er både sundere, mere omkostningseffektive og ikke mindst bedre for miljøet. Sæsonprægede varer er ofte også lokale.

Fair Trade
Vi støtter op om fair handelsbetingelser og opfordrer bæredygtig landbrug i udviklingslande gennem vores indkøb. Når vores indsigt i handel- og arbejdsvilkår er begrænset, foretrækker vi derfor at købe Fair Trade-certificerede varer.

Økologisk og biodynamisk
Færre skadelige kemikalier og pesticider i vores mad er ensbetydende med sundere krop og ikke mindst sind. Det betyder også renere grundvand for fremtidige generationer.

Dyrevelfærd
Vi indkøber kød og mejeriprodukter fra lokale landbrug, som er engagerede i dyrevelfærd. Vi mener, at kød af bedste kvalitet kommer fra sunde dyr.

Bæredygtigt fisk og skaldyr
Ved primært at købe MCS- eller ASC-certificeret fisk og skalddyr er vi med til at beskytte vores havmiljø samt overfiskeri i vores have.


Blandt vores leverandører finder du:

Hopballe Mølle Kylling
Vi får vores kyllinger fra Hopballe Mølle, som har fokus på dyrevelfærd og gode råvarer. De tilbyder kvalitetskød solgt direkte fra gården uden unødvendige mellemled. Kyllingerne trives og har masser af plads til at røre sig på.

Oksekød fra Nordjysk Naturkød
Nordjysk Naturkød kommer fra dyr, der også plejer de mest sårbare arealer i Nordjylland. Nordjysk Naturkød er baseret på udvalgte kvægracer, som er sunde, robuste og rolige dyr, der trives med det frie liv.

Svinekød fra Grambogård
Siden 1999 har Grambogård produceret dansk kvalitetskød, og de leverer vores svinekød. Svinekødet er fra grise opdrættet under sunde og miljørigtige forhold, hvor dyrenes trivsel tages alvorligt.

Mælk fra Øllingegaard Mejeri
Vores mælk kommer fra økologiske Øllingegaard Mejeri, som får deres helt friske mælk fra 11 økologiske landbrug på Sjælland. Øllingegaard står selv for afhentning af mælken, produktionen og transporten til kunderne.

Mål for bæredygtig udvikling

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) omfatter de centrale elementer af 2030 agendaen for bæredygtig udvikling. Der er i alt 17 verdensmål og 169 delmål, der fungerer som guidelines, for hvordan vi mest effektivt kan gøre vores for at afhjælpe fattigdom, beskytte vores planet, sikre fred og fremgang for alle.

Hos Bellagroup har vi identificeret fire mål for organisationen, hvor vores indflydelse vil være mest signifikant. Disse er SDG 8 og 17, der vedrører mangfoldighed og lige mulighed for alle, samt jobskabelse og tværsektorielle partnerskaber. Vores største negative effekt vedrører SDG 12 og 13, der omhandler håndteringen af madspild og bæredygtigt indkøb samt energi og Co2.

Selvom samtlige mål er forbundne, tror vi på, at man er nødsaget til at prioritere for at kunne maksimere den samlede indsats.

Unge i job

En praktisk vej til uddannelse
Unge i job er et løbende samarbejde mellem Bellagroup og lokale skoler, der har til formål at give unge 9. klasse elever et praktisk indblik i hvad det indebærer at arbejde med værtsskab og gastronomi.

Hotel- og restaurationsbranchen har stort behov for flere medarbejdere med erhvervsfaglig baggrund, dog vælger færre og færre unge en erhvervsuddannelse efter grundskolen, mens hver femte unge slet ikke har en uddannelse 7 år efter afsluttet grundskole.

Sociale partnerskaber

Jobskole for udsatte grupper

Bellagroup bidrager aktivt til at løse sociale udfordringer i Danmark ved at integrere og inkludere mennesker, som står på kanten af arbejdsmarkedet.

Vores tætte samarbejde med jobcentrene og andre organisationer gør det muligt for os at skabe konkrete resultater og succeshistorier for mennesker, der ellers ville gå ledige. Vi har at gøre med personer, som tilhører udsatte grupper i samfundet og har brug for hjælp til at komme ind- eller tilbage på arbejdsmarkedet. Vi ansætter medarbejdere i praktikforløb, løntilskud, fleksjob, elevstillinger mm.

Blandt tidligere initiativer har bl.a. været insourcing af housekeeping, hvor en række integrationsborgere og kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund gennemgik et uddannelsesforløb hos os og en stor del blev ansat med succes. 

Bæredygtighed i hotelbranchen

Hotelbranchen er ikke et felt, der typisk forbindes med bæredygtighed - men det er ikke ensbetydende med at man med målrettet indsats ikke kan gøre en væsentlig forskel for sine omgivelser.

Med et af Danmarks mest bæredygtige hoteller, Crowne Plaza Copenhagen Towers, i spidsen for den grønne dagsorden og med AC Hotel Bella Sky Copenhagen og Copenhagen Marriott Hotel lige i hælene, er der på alle vores hoteller et kontinuerligt fokus på gavnlige og til tider skæve initiativer. 

Med bæredygtighed som et essentielt omdrejningspunkt for vores hoteller håber vi på at kunne inspirere andre aktører i branchen og ikke mindst at bidrage positivt til vores omgivelser og gæstens oplevelse.

AC Hotel Bella Sky Copenhagen, Crowne Plaza Copenhagen Towers & Copenhagen Marriott Hotel er Green Key-certificerede: 
Bella Sky Green Key, Crowne Plaza Green Key & Marriott Green Key