Persondata- og cookiepolitik – Bellagroup

Persondata- og cookiepolitik – Bellagroup

 

Behandling af persondata

Opdateret november 2023

 

Bellagroup er en hotel-, konference-, udstillings- og hospitality-virksomhed, som behandler al persondata i overensstemmelse med gældende love. Bellagroup indgår aftaler med gæster, kunder, lejere og leverandører omkring levering samt køb og salg af diverse serviceydelser og produkter.

Når en gæst, kunde eller lejer bestiller eller køber en eller flere af Bellagroups serviceydelser og i den forbindelse oplyser sine personlige informationer til Bellagroup, giver gæsten, kunden eller lejeren samtidig samtykke til, at virksomheden behandler disse data.

Det samme gælder for persondata oplyst til Bellagroup af dennes leverandører i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Bellagroup.

Det er Bellagroups overbevisning, at behandlingen af al persondata skal være transparent. I det følgende beskrives det derfor, hvordan Bellagroup behandler de personoplysninger, som bliver indsamlet i forbindelse med dit ophold på et af Bellagroups hoteller, din lejekontrakt, din deltagelse ved konferencer, udstillinger eller andre events i vores faciliteter samt ved brug af vores hjemmesider, herunder, men ikke begrænset til, www.bellagroup.dk og www.ciff.dk

 1. Dataansvarlig

Bella Operation A/S, som omfatter følgende virksomheder:
Bellagroup, CVR-nummer 37 93 98 38, Center Boulevard 5, 2300 København S, Danmark, Crowne Plaza Copenhagen Towers, CVR-nummer 30 54 80 43, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S, Danmark samt hotellerne Copenhagen Marriott Hotel og AC Hotel Bella Sky Copenhagen, er ansvarlig for indsamling samt behandling af de data, som beskrives i denne politik.

 1. Indsamling af persondata

Bellagroup indsamler og behandler persondata i forbindelse med dit besøg på Bellagroups hoteller, restauranter og konference faciliteter, indgåelse af lejekontrakt, når du besøger vores hjemmesider, samt når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Du vil altid blive gjort opmærksom på indsamlingen af dine personoplysninger.

Følgende data bliver indsamlet:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og lignende ikke-følsomme informationer.
 • Betalingskortoplysninger som reservations- og betalingsgaranti ved ophold.
 • Demografisk data.
 • Billed-id til adgangskort.
 • Billed-id ved indgåelse af lejekontrakt.
 • Købshistorik samt brug af Bellagroup-apps og/eller andre digitale tjenester.
 • Data fra kundeundersøgelser.
 • Data fra konkurrencer afholdt af Bellagroup.
 • Data fra Bellagroups profiler på sociale medier.
 • Oplysninger om gæsters, kunders, lejere eller leverandørers virksomheder samt relevante kontaktpersoner, herunder kundeansvarlige.

Det vil altid blive oplyst, om indsamlingen af data er frivillig eller nødvendig for at gennemføre en ønsket handling såsom booking af hotelværelser, eller om indsamlingen sker af sikkerhedsmæssige årsager.

Personoplysningerne indhentes typisk direkte fra dig, men vi kan også modtage information fra andre kilder, herunder uafhængige udbydere, rejsebureauer eller bookingsystemer.

 

 1. Hvorfor behandler Bellagroup dine personoplysninger?

Bellagroup behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Reservation af hotelophold eller restaurantbesøg

For at gennemføre bookinger af hotelophold eller restaurantbesøg bruger vi dine personoplysninger til at

 1. behandle din henvendelse og bekræfte tilgængelighed
 2. gennemføre reservationen
 3. sende dig en kvittering

I disse sammenhænge kan vi for eksempel behandle informationer som dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, information om ledsagere såvel som ankomst- og afrejsedato.

Når du booker hotelophold eller restaurantbesøg på vores hjemmeside, vil din kortinformation blive behandlet af vores betalingsudbyder.

Grundlaget for databehandlingen er artikel 6(1)(b) i persondataforordningen (GDPR), da behandlingen af dine persondata er nødvendig for at gennemføre aftalen med dig. Eventuelle ledsageres personoplysninger bliver behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at gennemføre aftalen med dig, se artikel 6(1)(f) i persondataforordningen.

 

Ophold på Bellagroups hoteller

Bellagroup behandler og opbevarer dine persondata i forbindelse med dit ophold på vores hoteller samt tilbud eller serviceydelser, du i den forbindelse har bestilt. Grundlaget for databehandlingen er udførelsen af aftalen omkring dit ophold.

Gældende for alle andre serviceydelser er, at vi vil indsamle og behandle dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at give dig den bedste oplevelse under dit ophold på Bellagroups hoteller samt den bedst mulige service i forbindelse med kommende ophold, se artikel 6(1)(f) i persondataforordningen.

I visse tilfælde er vi forpligtet til at anmode om ID i form af pas eller andet gyldigt legitimation. Grundlaget for behandlingen af disse persondata er artikel 6(1)(c) i persondataforordningen, da sådan behandling er nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelse.

 

Digitale tjenester

Du får muligvis adgang til relevant information under dit ophold, såsom information om åbningstider, wi-fi password, navigation mv., ved at bruge vores digitale tjenester.

Hvis du bruger nogle af vores digitale tjenester, kan vi behandle data såsom dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, værelsesnummer, ankomstdato, information om dine bestillinger såvel som opslag i vores gæstebog.

Grundlagene for behandlingen af disse data er artikel 6(1)(b) i persondataforordningen, da behandlingen finder sted for at indgå en aftale med dig omkring leveringen af serviceydelser, som er gjort tilgængelige gennem digitale tjenester, samt vores legitime interesse i at give dig den bedste oplevelse under dit ophold på et af Bellagroups hoteller, se også 6(1)(f) i persondataforordningen.

 

Kundetilfredshedsundersøgelser

Hvis du har oplyst din e-mailadresse i forbindelse med reservationen af et ophold, vil vi under visse omstændigheder sende dig en e-mail efter endt ophold med et link til en kundetilfredshedsundersøgelse. Denne behandling er baseret på interesseafvejningsreglen fastsat i artikel 6(1)(f) i persondataforordningen, da vi har legitime interesser i at forbedre vores ydelser.

 

Marketing og nyhedsbreve

Hvis du tidligere har givet samtykke, vil Bellagroup bruge dine persondata for at afsende e-mails og nyhedsbreve fra Bellagroup, herunder information om events samt tilbud og rabatter fra Bellagroup. Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du anmode om at blive fjernet fra mailinglisten ved at sende en e-mail til info@bellagroup.dk eller ved at bruge afmeldingslinket nederst i nyhedsbrevet. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke, se artikel 6(1)(a) i persondataforordningen.

Vi bruger Facebook-pixels til at indsamle data om din adfærd på internettet. Formålet med denne dataindsamling er at målrette vores Facebookmarketing til de besøgende på vores hjemmeside, som også har en Facebookprofil. Dette gælder også for Instagram og LinkedIn. Behandlingen af disse data sker på baggrund af Bellagroups legitime interesse i at vise dig relevante tilbud og nyheder, se artikel 6(1)(f) i persondataforordningen.

 

Videoovervågning

Bellagroup overvåger vores område med videokameraer. Der er skiltning i de områder, som er underlagt videoovervågning.

Optagelserne vil kun blive gennemgået ved mistanke om kriminel aktivitet, ved overtrædelse af vores retningslinjer eller med det formål at bilægge eventuelle konflikter eller sikkerhedsmæssige hændelser. Kun særligt betroede medarbejdere hos Bellagroup vil have adgang til den slags optagelser.

Videoovervågning finder sted på baggrund af Bellagroups legitime interesse i at forebygge kriminalitet samt at garantere vores gæster, lejere og medarbejderes sikkerhed, se artikel 6(1)(f) i persondataforordningen og databeskyttelseslovens paragraf 8(3).

Optagelserne kan blive overdraget til politiet med det formål at forebygge eller efterforske kriminalitet, forudsat at formålet er at værne om private eller offentlige interesser, som klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, se paragraf 8(4) i databeskyttelsesloven, herunder hvis præsentationen af disse data i øvrigt er underlagt lovkrav. Hvis præsentation af optagelserne sker med andet formål end ovennævnte, vil vi anmode om dit samtykke, såfremt du optræder på optagelserne.

 

Whistleblowerordning

Mistanke om misbrug eller overtrædelse af gældende lov eller interne retningslinjer kan indberettes gennem vores whistleblowerordning.

Når en indberetning er blevet lavet, vil vi behandle persondata på de involverede parter i indberetningen (altså, den der anmelder, den anmeldte og eventuelt involverede tredjeparter) med henblik på at behandle og undersøge indberetningen.

Hvis du anmelder en formodede overtrædelse, vil en sådan rapport holdes fortrolig og anonym, såfremt du ønsker det. Du vil dog under alle omstændigheder skulle oplyse en e-mailadresse, som du kan kontaktes på, da vi muligvis får brug for at indsamle flere informationer om overtrædelsen, for at kunne behandle sagen ordentligt.

Følgende data kan blive behandlet på den anmeldte person: Navn, stilling, kontaktinformation samt den indberettede information, herunder beskrivelsen af den formodede overtrædelse.

Følgende data kan blive behandlet på eventuelle tredjeparter nævnt i anmeldelsen: Navn, stilling, kontaktinformation samt den indberettede information.

Vi behandler disse persondata baseret på vores legitime interesse i at undersøge alle indberettede hændelser, se artikel 6(1)(f) i persondataforordningen. Da det per den 17. december 2021 blev obligatorisk for Bellagroup at have en whistleblowerordning, bliver al persondata behandlet for at opfylde vores juridiske forpligtelser, se artikel 6(1)(c) i persondataforordningen.

 

Kundehenvendelser og kommunikation

Når du kontakter et af Bellagroups hoteller eller venues eller på anden vis kommunikerer med Bellagroup, indsamler og behandler vi dine oplyste informationer med henblik på at behandle din henvendelse. Vi opfordrer dig til ikke at oplyse følsomme persondata, medmindre sådanne informationer er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I så fald vil de følsomme persondata blive videreformidlet i et højt krypteret format, kun hvis disse er oplyst på e-mail.

Vores grundlag for behandlingen af sådanne informationer afhænger af karakteren af din henvendelse. Oftest vil grundlaget dog være at behandlingen er nødvendig enten for at kunne indgå en aftale, se artikel 6(1)(b) i persondataforordningen eller grundet vores legitime interesse i at behandle din henvendelse, se artikel 6(1)(f) i persondataforordningen.

 

Brug af website

Bellagroup har adgang til information om hjemmesidebrugerne samt deres brug af hjemmesiden og dennes funktionalitet.  

Når du har besøgt Bellagroups hjemmeside, indsamler vi følgende information om dig:

 • Hvilke sider du har brugt, hvornår og hvor lang tid, du brugte på siderne
 • Brugeradfærd
 • Browsertype
 • IP-adresse

Den nævnte information vil blive brugt til at få en forståelse for brugernes brug af hjemmesiden og til at forbedre sidstnævnte. Vi bruger ydermere data om alle vores brugeres navigation, for at forstå hvordan vores brugere som en enhed bruger hjemmesiden, og på baggrund heraf forsøger vi at forbedre denne. Vi kan ikke se, hvorfra du kommer, eller hvor du går hen på internettet, når du forlader vores side. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere som en samlet gruppe foretrækker. Denne information bliver også brugt til at forbedre hjemmesiden.

 

De persondata, som indsamles, behandles baseret på Bellagroups legitime interesse i at opfylde førnævnte formål, se artikel 6(1)(f) i persondataforordningen.

 

Rekruttering

Hvis du søger ansættelse i Bellagroup gennem vores hjemmeside, indsamler vi de persondata, som du har oplyst i forbindelse med fremsendelsen af din ansøgning, dit CV samt eventuelle andre vedhæftninger med henblik på at vurdere din ansøgning.

De juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er din ansøgning om at indgå en ansættelseskontrakt med Bellagroup, se artikel 6(1)(b) i persondataforordningen, samt vores legitime interesse i at behandle de personoplysninger, som du har givet os, se artikel 6(1)(f) i persondataforordningen.

Vi anbefaler, at du ikke oplyser nogle følsomme data i din ansøgning såsom race eller etnicitet, religion, fagforeningsmedlemskab, seksuel orientering, sundhedsdata osv.

Du får mere information om, hvordan vi behandler dine persondata under ansættelsesprocessen.

 

Andre formål

Udover til førnævnte formål kan Bellagroup også behandle dine persondata med henblik på at overholde lovkrav, se artikel 6(1)(c) i persondataforordningen, eller for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, se artikel 6(1)(f) og artikel 9(2) i persondataforordningen.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er hverken ansvarlige for indholdet på andre virksomheders hjemmesider eller deres retningslinjer omkring dataindsamling. Når du besøger tredjepartshjemmesider, bør du læse udbyderens databeskyttelsespolitik såvel som andre relevante politikker.

 

 1. Med hvem deler Bellagroup dine persondata?

Under visse omstændigheder kan Bellagroup dele personlig information med vores samarbejdspartnere. Disse kan blive defineret som følger:

Franchisegivere: Persondata bliver delt med franchisegivere til brands, som Bellagroup opererer. Formålet hermed er at kunne levere de købte serviceydelser.

Serviceudbydere: Persondata kan blive delt med tredjeparts serviceudbydere, som yder tjenester såsom domæner, dataanalyse, betalingsservice, relateret infrastruktur, kundeservice samt undersøgelser.

Vi henviser til Bellagroups franchisepartneres privatlivspolitik for yderligere information.

Marriott International Privacy Center
IHG Privacy and Cookie Center

Under visse omstændigheder og underlagt loven, kan det være nødvendigt at videregive personoplysninger til myndighederne, se artikel 6(1)(c) i persondataforordningen. Personoplysninger kan også blive videregivet, hvis det er nødvendigt for at indgå en aftale, hvor du er en af parterne for eksempel i forbindelse med rejsebooking. Vi kan også videregive personoplysninger for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, se artikel 6(1)(f) samt artikel 9(2)(f) i persondataforordningen. Vi må ydermere videregive dine persondata til eksterne revisorer for at opfylde vores lovpligtige revisionsforpligtelse, se artikel 6(1)(c) i persondataforordningen.

I forbindelse med udviklingen i Bellagroup kan virksomhedsstrukturen ændre sig for eksempel i forbindelse med delvist eller helt salg af Bellagroup. I tilfælde af delvis overførsel af aktiver, herunder persondata, er baggrunden for behandlingen af disse som udgangspunkt artikel 6(1)(f) i persondataforordningen, da Bellagroup har legitim interesse i at overføre en del af sine aktiver såvel som i at udføre kommercielle ændringer.

Hvis dine persondata bliver overført til databehandlere eller dataansvarlige i lande udenfor EU/EEA, som ikke har implementeret et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, vil en sådan overførsel som udgangspunkt blive baseret på standardkontraktbestemmelser af EU-kommissionen.

 

 1. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde al samtykke, du må have givet til Bellagroup. Tilbagekaldelse af dit samtykke kan dog resultere i, at vi ikke længere er i stand til at tilbyde dig samme produkter og serviceydelser. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på e-mail eller telefon, som det er anført nedenfor i paragraf 6.

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev kan også kaldes tilbage ved at bruge afmeldingslinket direkte i nyhedsbrevet.

Tilbagekaldelse af dit samtykke ændrer ikke på behandlingens lovlighed, som er baseret på dit samtykke før tilbagekaldelsen.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata Bellagroup har om dig, og til hvilket formål den givne data bliver behandlet. Du har også ret til at protestere mod behandlingen af dine persondata, herunder ret til profilering, at få berigtiget, slettet eller blokeret persondata, som er ukorrekt, misledende eller på anden vis behandlet i strid med lovgivningen eller forlange behandlingen begrænset.

Under særlige omstændighed er du også berettiget til at få persondata, som Bellagroup har registreret af dig, udleveret i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt få nævnte data sendt til en anden dataansvarlig.

Ønsker du at gøre brug en af førnævnte rettigheder, kan du kontakte

Bella Operation A/S
Att.: Jane Blanchet
Center Boulevard 5
2300 København S
Danmark
E-mail: PersonData@bellagroup.dk
Telefon: +45 32 52 88 11

 

 1. Sikkerhed

Bellagroup lægger stor vægt på fortrolighed, når det kommer til persondata, og kun medarbejdere, som har modtaget de passende instruktioner i behandlingen af disse, har tilladelse til at behandle dem, for at undgå at data bliver beskadiget eller overdraget til uautoriserede tredjeparter.

 

 1. Opbevaring af persondata

Bellagroup sørger for at sikre den nødvendige opdatering af opbevaret data, så data altid er korrekt.

Dine persondata vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for Bellagroup at behandle eller opbevare disse data til de førnævnte formål eller til andre retmæssige formål.

Persondata, som vi har indsamlet om dig i forbindelse med besøg i vores restauranter eller venues, vil blive opbevaret af os i op til to år fra dit sidste besøg. Gæstedata, som er indsamlet i forbindelse med bookinger eller ophold på et af Bellagroups hoteller, vil blive opbevaret i op til to år fra dit sidste besøg.

Hvis du er medlem af IHG Rewards Club og/eller Marriott Bonvoy loyalitetsprogram, henviser vi til deres privatlivspolitikker, som kan findes på deres hjemmesider.

Opbevaringsperioden er bestemt på baggrund af vores legitime interesse i at kunne yde vores serviceydelser samt håndtere enhver juridisk påstand.

Al dokumentation af dit samtykke under markedsføringsloven vil blive opbevaret i to år fra den dato, du tilbagekaldte dit samtykke til at modtage direkte marketingsmateriale. Opbevaringsperioden er bestemt på baggrund af Bellagroups legitime interesse i at være i stand til at dokumentere, at direkte markedsføring fandt sted i overensstemmelse med gældende love.

Optagelser fra videoovervågning med det formål at forebygge kriminalitet vil blive slettet eller anonymiseret ikke senere end 30 dage efter optagelserne fandt sted, medmindre det er nødvendigt for Bellagroup at opbevare optagelserne for at håndtere en specifik konflikt eksempelvis for at opklare kriminalitet eller andre illegale aktiviteter. Optagelser fra videoovervågning med andre formål vil blive slettet, når dataets bevarelse ikke længere tjener et objektivt formål.

Rapporter, som er modtaget i vores whistleblowerprogram, der falder udenfor rammerne eller på anden vis viser sig at være unyttige, vil blive slettet umiddelbart efter dette konkluderes. Rapporter, som bliver betragtet, men ikke leder til en politianmeldelse, vil blive slettet to måneder efter efterforskningen slutter. Hvis en anmeldelse indgives til politiet eller andre relevante autoriteter, vil dataet blive slettet umiddelbart efter sagen afsluttes, medmindre dataet er overført til den personlige mappe på den anmeldte ansatte. I det tilfælde vil disse persondata blive slettet ikke senere end fem år og seks måneder efter ansættelsesforholdets afslutning.

Alle personoplysninger, som fremgår i bogføringsoptegnelser, vil blive opbevaret fem år og seks måneder fra udgangen af det regnskabsår, hvori dataet vil blive slettet. Opbevaringsperioden er bestemt på baggrund af opbevaringskravene fremført i bogføringslovens paragraf 10 og derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning.

Alle personoplysninger, som er indsamlet i forbindelse med rekrutteringsprocedurer, vil blive opbevaret, mens denne proces står på. Hvis vi ikke kan tilbyde dig ansættelse, beholder vi din ansøgning, CV og eventuelt vedhæftede filer i en periode på seks måneder efter dit afslag, medmindre du har givet samtykke til en længere opbevaring af din ansøgning.

Personoplysninger kan dog blive opbevaret længere end nævnt ovenfor, hvis sådan opbevaring er bestemt ved lov eller nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retskrav. Dataet kan også blive opbevaret for en længere periode, når det fremgår i anonymiseret form, altså en form hvor det ikke længere er muligt at forbinde informationen med dig.

 1. Links til andre hjemmesider, osv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er hverken ansvarlige for indholdet på andre virksomheders hjemmesider eller deres retningslinjer omkring dataindsamling. Når du besøger tredjepartshjemmesider, bør du læse udbyderens databeskyttelsespolitik såvel som andre relevante politikker.

10. Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du at indgive en klage over behandlingen af persondata, kan du kontakte Bellagroup på e-mail eller telefon som nævnt ovenfor. Hvis din klage ikke behandles af os, eller du ønsker at gå videre med den, kan du indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 

 

Cookiepolitik

Vi bruger cookies på vores hjemmeside bellagroup.dk i overensstemmelse med følgende cookiepolitik.

Ejerinformation

Bella Operation A/S
Center Boulevard 5
2300 København S, Danmark
CVR-nummer: 37 93 98 38
Telefon: +45 32 52 88 11
E-mail: info@bellagroup.dk

 

Behandling af persondata ved brug af cookies
Denne hjemmeside bruger cookies, som kan lede til behandling af persondata. Vi henstiller til, at du læser vores privatlivspolitik https://www.bellagroup.dk/privacy, som beskriver vores behandlingsaktivitet samt dine brugerrettigheder.  

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille datafil, der bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller vira.

 

Hvordan/hvorfor bruger hjemmesiden cookies
Cookies er nødvendige, for at hjemmesiden kan fungere. Cookies hjælper os med at få et overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og justere hjemmesiden efter dine behov og interesser. Cookies husker for eksempel, hvad du ved eventuelle tidligere besøg tilføjede til kurven, om du er logget ind samt hvilket sprog og møntenhed, du vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncering til dig på andre hjemmesider. På et overordnet plan bliver cookies brugt til at vise indhold, som er så relevant for dig som muligt.

Hvor lang tid bliver cookies gemt?
Det varierer, hvor lang tid cookies bliver gemt på din enhed. Deres udløbsdato er beregnet fra den sidste dato, du besøgte hjemmesiden. Når cookies udløber, bliver de automatisk slettet.

Således kan du afvise eller slette dine cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer, tablet eller telefon ved at ændre dine browserindstillinger. Hvor disse indstillinger kan findes, afhænger af hvilken browsertype, du bruger. Hvis du ændrer indstillingerne, skal du være opmærksom på, at der vil være funktioner og services, som du ikke kan bruge, fordi de beror på vores hjemmesides evne til at huske, hvilke valg du har taget.

Du kan vælge ikke at modtage cookies fra Google Analytics her.

 

At slette cookies
Du kan slette cookies, som du tidligere har accepteret. Hvis du bruger en PC med en ny browserversion, kan du slette dine cookies ved hjælp af denne genvej: CTRL + SHIFT + Delete.

Hvis genvejstasten ikke virker, eller hvis du bruger en Apple computer, skal du finde ud af hvilken browser, du bruger, og klikke på det relevante link:

Husk: Hvis du bruger flere forskellige browsere, skal du slette cookies i dem alle sammen.

 

Har du nogle spørgsmål?
Måtte du have yderligere spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med disse informationer og/eller vores behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os. Cookieerklæringen opdateres hver måned via Cookie Information. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende Cookie Information, kan du sende en e-mail til info@cookieinformation.com.

 

Cookiepolitikken blev sidst opdateret den 1. november 2023.